NACIONALINĖ SAUGESNIO INTERNETO VIKTORINA

4-6 KLASIŲ MOKSLEIVIŲ KOMANDOMS

Asociacija „Langas į ateitį“ kartu su projektu „Prisijungusi Lietuva“ kviečia visuomenę (mokyklos, bibliotekos bendruomenes ir pan.) dalyvauti 4–6 klasių moksleiviams skirtoje Nacionalinėje saugesnio interneto viktorinoje (toliau – viktorina), rengiamoje vasarį vyksiančios Saugesnio interneto dienos ir Saugesnio interneto savaitės proga.

1. Bendrosios sąlygos

1.1. Viktorinos tikslas – atkreipti dėmesį į galimus interneto pavojus, skatinti vaikus ir jaunimą saugiau ir atsakingiau naudotis internetu bei išmaniaisiais įrenginiais, domėtis ir diskutuoti saugesnio interneto temomis.

1.2. Viktorinos organizatorius – asociacija „Langas į ateitį“, www.langasiateiti.lt.

1.3. Viktorina rengiama internete.

1.4. Viktorinoje gali dalyvauti 4-6 klasių moksleiviai komandomis su komandos vadovu – mokytoju, bibliotekininku ar kitu suaugusiuoju.

2. Komandų / dalyvių registracija

2.1. Komandų registracija vyksta nuo 2021-01-25 iki 2021-02-05 svetainėje www.prisijungusi.lt ir viktorinos svetainėje extrafm.lt/viktorina.

2.2. Viktorinoje galės dalyvauti tik nurodytu laikotarpiu užsiregistravusios komandos.

2.3. Registruojantis būtina nurodyti: komandos pavadinimą, suaugusįjį komandos vadovą bei jo kontaktinius duomenis, jei yra – atstovaujamą įstaigą; pateikti komandos aprašymą, kuriame būtina nurodyti komandos narių skaičių, atstovaujamas klases ar amžiaus grupę bei trumpą komandos pristatymą.

2.4. Vieną komandą turi sudaryti ne mažiau kaip 5 tinkamų klasių (amžiaus grupės) vaikai, maksimalus komandos dydis – 30 vaikų (neįskaitant vadovo). Vienos komandos dalyviai gali būti iš skirtingų mokyklų ar netgi gyvenamųjų vietovių.

2.5. Registruojant komandą turi būti sukuriama komandos paskyra, todėl registracijos metu taip pat turi būti nurodytas prisijungimo vardas, slaptažodis bei komandos vadovo elektroninio pašto adresas. Tik prisijungus prie paskyros bus galima dalyvauti viktorinoje ir atsakyti į klausimus.

2.6. Naudojant tą patį e. pašto adresą galima užregistruoti tik vieną komandą.

2.7. Prieš registruojant komandą, būtina sutikti su šio konkurso nuostatais.

3. Viktorinos eiga

3.1. Viktorinos klausimai bus skelbiami viktorinos svetainėje extrafm.lt/viktorina. Klausimai bus pasiekiami tik prisijungus prie komandos paskyros, sukurtos registracijos metu.

3.2. Viktorina vyksta keturias dienas, ją sudaro keturi vienos dienos trukmės turai (etapai), kurių klausimai bus skelbiami Saugesnio interneto savaitės metu 2021-02-08 – 2021-02-11 (pirmadienis – ketvirtadienis). Kiekvieną turą sudarys dešimties klausimų testas su pasirenkamais variantais.

3.3. Kiekvienas turas bus skirtas tam tikrai temai: internetiniai žaidimai, informacijos ir nuotraukų dalijimasis internete, žalingas turinys internete, internetiniai draugai.

3.4. Kiekvieno turo atsakymus pateikti galima tik tą pačią dieną, nuo 8:00 iki 19:00 val. Kitu laiku į klausimus nebus galima atsakyti.

3.5. Komanda gali dalyvauti visuose ar tik keliuose viktorinos turuose.

4. Viktorinos rezultatai bei nugalėtojų apdovanojimas

4.1. Kiekvienas teisingas atsakymas į klausimą vertinimas vienu tašku.

4.2. Dalyje klausimų galimi keli teisingi atsakymų variantai, čia už kiekvieną teisingą atsakymą bus skaičiuojamas vienas taškas.

4.3. Visų turų rezultatai bus sumuojami ir skelbiami 2021-02-12 (penktadienį) 12 val. svetainėje prisijungusi.lt bei projekto „Prisijungusi Lietuva“ „Facebook“ paskyroje.

4.4. Viktorinos laimėtojais bus skelbiamos daugiausiai taškų surinkusios 10 komandų. Komandoms surinkus vienodą balų skaičių, nugalėtojai bus atrenkami burtų keliu.

4.5. Prizai – 10 dronų (modelis SYMA X23W FPW WIFI su kamera; baltos arba juodos spalvos).

5. Informacija dėl asmens duomenų

5.1. Dalyvaudami konkurse, dalyviai patvirtina, jog neprieštarauja, kad rengėjai naudos dalyvio pateiktus asmens duomenis konkurso vykdymo tikslais bei juos tvarkys vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą. Pasibaigus viktorinai surinkti komandų registracijos duomenys bus sunaikinti.

KURKIME GERESNĮ INTERNETĄ KARTU!

Informacija dėl viktorinos teikiama telefonu: +370 688 40000, e. paštu info@extrafm.lt.

Viktorinos organizavimu rūpinasi UAB „Interbanga“

© 2021. Saugesnio interneto savaitė

Viktorinos organizavimu rūpinasi UAB „Interbanga“

© 2021. Saugesnio interneto savaitė